Състезателен фридайвинг | Seanomad Freediving School
Състезателен фридайвинг
Състезателен фридайвинг

Курсът за състезателен фридайвинг е насочен към хората, които планират да участват на AIDA състезания за първи път или искат да опреснят знанията си. Курсът покрива състезателните дисциплини статична апнеа, динамична апнеа, постоянен баласт. Разглеждат се всички състезателни правила и процедури и се пресъздава състезателна среда в басейн и море, която дава представа за напрежението и обстановката на състезания.

Изисквания: AIDA 2* (или еквивалент), възраст 18 години (16 с разрешение на родител/настойник)
Продължителност на курса: 1 ден (3 занятия: теория, басейн, море)
Цена: 130 лева*
*Цената включва сертификат за завършен курс, издаван от AIDA. Ако нямате собствена екипировка, можете да наемете такава в рамките на курса срещу 20 лева.

 

 

http://www.seanomad-freediving.com

 

Responsive Middle Block

  • http://www.seanomad-freediving.com

http://www.seanomad-freediving.com

 

Responsive Middle Block

  • http://www.seanomad-freediving.com