AIDA 4* | Seanomad Freediving School
AIDA 4*
AIDA 4*

Изисквания: AIDA 3* (или еквивалент), възраст 18 години (16 с разрешение на родител/настойник)

Продължителност на курса: 4 дни
 
Цена: 850 лева
*Цената включва сертификат за завършен курс, издаван от AIDA.

http://www.seanomad-freediving.com

 

Responsive Middle Block

  • http://www.seanomad-freediving.com

http://www.seanomad-freediving.com

 

Responsive Middle Block

  • http://www.seanomad-freediving.com