Safety Diver | Seanomad Freediving School
Safety Diver
Safety Diver

Курсът AIDA Safety Diver е предназначен за гмуркачи, които искат да са запознати с правилата и процедурите за безопасност по време на състезания на AIDA. Курсът развива знания и умения, така че да можете да бъдете обезопасяващ гмуркач (safety diver) на състезания на AIDA. Курсът е полезен и на гмуркачи, които се състезават, защото им дава представа какво да очакват от обезопасяващите гмуркачи. Също така, този курс създава увереност за справяне със спасителни сценарии.

Изисквания: AIDA 2* (или еквивалент), възраст 18 години (16 с разрешение на родител/настойник)
Продължителност на курса: 1 ден (2 занятия: теория, басейн) за AIDA Pool Competition Safety Diver
2 дни за AIDA Depth Competition Safety Diver
 
Цена:
AIDA Pool Competition Safety Diver 130 лева*
AIDA Depth Competition Safety Diver 300 лева* (включва AIDA Pool Safety Diver курса)
*Цената включва сертификат за завършен курс, издаван от AIDA.

http://www.seanomad-freediving.com

Responsive Middle Block

  • http://www.seanomad-freediving.com

http://www.seanomad-freediving.com

Responsive Middle Block

  • http://www.seanomad-freediving.com